lunes, 10 de septiembre de 2018

CALENDARIO ESCOLAR 2018 / 2019

2018
L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO 1 2
          1 2 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15 16
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22 23
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29 30
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30     31            
2019              
L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D
XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL
  1 2 3 4 5 6         1 2 3         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31       25 26 27 28       25 26 27 28 29 30 31   29 30          
L M M X V S D L M M X V S D
MAIO XUÑO
    1 2 3 4 5           1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
MES DIA
SETEMBRO 3,4,5 Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria do curso 2017 / 2018
12 Comezo das clases no 2º ciclo de educación infantil,educación especial e educación primaria
17 Comezo das clases na E.S.O. , Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial
OUTUBRO 12 Dia non lectivo , dia da festa nacional de España
NOVEMBRO 1 Dia non lectivo , dia De todos os Santos
DECEMBRO 6 Dia non lectivo , dia da Constitución
7 Dia non lectivo, dia do ensino
24,25,26,27,28,31 Vacacións do Nadal
XANEIRO 1,2,3,4,7 Vacacións do Nadal
MARZO 4,5,6 Vacacións de Entroido
ABRIL 15,16,17,18,19,22 Vacacións de Semana Santa
MAIO 1 Dia non Lectivo , Festa do Traballo
17 Dia non Lectivo dia , das Letras Galegas
XUÑO 21 Remate das clases no 2º ciclo de educación Infantil , educación especial , educación Primaria
educación Secundaria Obrigatoria ,Bacharelato e Formación Profesional