miércoles, 6 de abril de 2016

Axenda Xornadas Formativas para Familias e Profesorado.


V Xornadas de Formación e Sensibilización
sobre a Atención á Diversidade
HOMOLOGADAS PARA DOCENTES POLA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O. U. (12 horas)
ANPA Brigantium CEIP Francisco Vales Villamarín
ANPA O Carregal IES Francisco Aguiar
ANPA As Mariñas IES As Mariñas
Centro de Formación e Recursos - A Coruña
(Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
Concello de Betanzos
6 e 7 de maio de 2016 – Aula de Cultura Xulio Cuns (Edificio Liceo) BETANZOS


Venres, 6 (tarde)
16:15 - 17:15 Recollida de documentación e Presentación
17:15 – 18:45
Carmen Loureiro Rey (Madrid). Psicóloga e experta en Educación
Emocional
19:15 – 20:45
Olga Aguiar do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Premio Nacional de
Educación na modalidade de Desenvolvemento de Competencias de
Lectoescritura e Audiovisuais
21:00 – 22:00
“Blues do Pais”. Grupo Musical que achega o blues americano
tradicional ao galego cun sorriso.
Sábado, 7 (mañá)
10:00 – 12:00
Araceli Oñate (Madrid) Especialista en Acoso Escolar. Formadora de
profesorado, xuíces e maxistrados do CGPJ nesta materia.
12:30 – 13:30
OBRADOIRO SIMULTÁNEIO sobre Disciplina Positiva, a cargo de “María
Soto” de Educa Bonito
12:30 – 13:30 OBRADOIRO SIMULTÁNEO sobre Acoso Escolar a cargo de Araceli Oñate
Sábado, 7 (tarde)
16:00 – 17:00 OBRADOIRO SIMULTÁNEO sobre Motivación a cargo de Teresa Molezún
16:00 – 17:00
OBRADOIRO SIMULTÁNEO sobre Mindfulness (conciencia plena) a cargo
de José A. Valverde (IES Fco. Aguiar de Betanzos)
17:00 – 17:30 INGADA. Instituto Galego sobre o TDAH e trastornos asociados
18:00 – 19:30 Marcelo Castelo, experto en comunicación falará de Motivación
DIRIXIDO A: Docentes e familias (nais/pais e persoas interesadas, en xeral)
COMO INSCRIBIRSE (DOCENTES): https://www.edu.xunta.es/fprofe/
COMO INSCRIBIRSE (FAMILIAS): http://anpabrigantium.blogaliza.org/
DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 15 de abril de 2016
PRAZAS LIMITADAS: 230 prazas máximo (170 para docentes. 60 para familias)
PREZO DAS XORNADAS: GRATUÍTAS
V Xornadas de Formación e Sensibilización
sobre a Atención á Diversidade
HOMOLOGADAS PARA DOCENTES POLA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O. U. (12 horas)
ANPA Brigantium CEIP Francisco Vales Villamarín
ANPA O Carregal IES Francisco Aguiar
ANPA As Mariñas IES As Mariñas
Centro de Formación e Recursos - A Coruña
(Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
Concello de Betanzos
6 e 7 de maio de 2016 – Aula de Cultura Xulio Cuns (Edificio Liceo) BETANZOS